Fiction
Levan Berdzenishvili
Elena Botchorichvili
 DJ Stalingrad
Andrei Gelasimov
Natalia Klyucharova
Anatoly Kuznetsov
Sergei Lebedev
Elena Makarova
Irina Odoyevtseva
Grigori Ryashski
Vladimir Sorokin
Dmitri Stakhov
Alexander Terekhov
Leo Tolstoi
Crime Novels
Polina Dashkova
Viktoria Platova
Non-fiction
Svetlana Alexievich
Stanislav Belkovski
Alexander and Anton Chekhov
Vladimir Glozer
Alexander Goldenweiser
Vasilii Golovanov
Mikhail Khodorkovsky
Mikhail Khodorkovsky / Natalia Gevorkyan
Grigorij Kozlov
Valerij Panyushkin
Andrei Shary
Vitaly Shentalinsky
Igor Sukhikh
Tatyana Velikotnaya et al.
Mikhail Zygar